Kariéra u ZKS miltex s.r.o.

Jako zaměstnavatel pro více než 600 zaměstnanců spojuje skupina Peppermint tradici a udržitelnost průmyslové skupiny vedené vlastníkem s otevřenou a nadnárodní pracovní kulturou. Vítáme změnu a investujeme do perspektivních technologií a obchodních modelů.

Jak pracujeme

Vytvářejte s námi budoucnost a začněte praxí, trainee - programem nebo jinou formou vzdělávání. Najděte přímou možnost kariérního růstu jako specialista nebo vedoucí pracovník. Zájemci o další kariéru v novém oboru jsou u nás vítáni. Kontaktujte nás! Rádi vám poradíme, jaké možnosti se nabízejí ve společnosti ZKS miltex s. r. o. i v našich společnostech v Německu.

Jsme pragmatičtí odborníci a nevytváříme nápady do šuplíku, nýbrž je realizujeme.

Podnikatelského ducha a vědomí odpovědnosti máme zakódované v DNA.

Svou práci děláme rádi a úkoly plníme srdcem.

Vítáme změny, jsme zvědaví a otevření novým nápadům.

Pracujeme agilně.

Co nabízíme

Vytváříme prostředí, ve kterém se můžete rozvíjet a růst, bez ohledu na to, zda začínáte v novém oboru nebo jste již odborníky. Budeme naslouchat vašim nápadům, a zároveň můžete profitovat z dlouholetých zkušeností našich kolegů.

Rozmanitost

Rozmanitost pro nás není prázdným slovem, nýbrž základním postojem a každodenní realitou. V současné době u nás pracují lidé více než 30 národností a kvóta žen u nás činí cca 50 %.

Nástup a adaptace zaměstnanců (onboarding)

Pro nové zaměstnance připravujeme společně s konkrétním oddělením individuální program zaučování pro co možná nejlepší start v našem podniku.

Další vzdělávání

Téma dalšího vzdělávání hraje ve skupině Peppermint důležitou roli. Našim zaměstnancům pomáháme pravidelně aktualizovat jejich odborné znalosti.

Odpovědnost

Stojíme si za našimi hodnotami: podnikatelskou odpovědností, integritou, spolehlivostí a respektem.

Flexibilní pracovní doba

Nabízíme flexibilní pracovní dobu a modely pracovní doby*, které napomáhají souladu rodinného a pracovního života.

* Závisí na dané pozici, není možné u pracovníků v provozu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Důležitá je pro nás také ochrana zdraví zaměstnanců. V rámci podnikového managementu ochrany zdraví nabízíme nápoje zdarma a příspěvky na zdravotní benefity.

KARIÉRA

1 Nabízené pracovní pozice

  • Výroba
    Pracovník se zkušenostmi z oboru
    Obsluha dopřádacích strojů
    Miletín