Naše hodnoty

Firemní odpovědnost, integrita, spolehlivost, respekt a připravenost na změny formují naše myšlení a jednání skupiny Peppermint. Vytváříme tak nepostradatelnou důvěru mezi našimi partnery a zaměstnanci.

Firemní odpovědnost

Usilujeme o dlouhodobý úspěch společnosti Peppermint. Bereme proto ohled nejen na přání našich zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců, ale i na celospolečenský prospěch.

Ingeborg Neumann

Integrita

Jsme čestní, loajální a neúplatní v jednání mezi sebou i v jednání s našimi partnery.

Tino Vordank

Spolehlivost

Své sliby plníme.

Heidi Herrmann

Respekt

Naše spolupráce se vyznačuje vzájemným respektem, uznáním a oceněním.

Abdullah Amahdi

Připravenost na změny

Jsme otevření novým věcem, ve změnách vidíme příležitosti a neznámým situacím čelíme s otevřeností, kreativitou a odhodláním.

Marcus Baumbach